Κέντρο προσχολικής αγωγής και φροντίδας
Αρχιμανδρίτου Κυρίλλου-Ζαχοπούλου 8, Νέα Σμύρνη, Τηλ.: 210 9332777, E-mail: eiliaxtida@gmail.com

Τα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού είναι καθοριστικά για την ψυχική του ισοροπία, τη σωματική και πνευματική του ανάπτυξη και τη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.
Η Ηλιαχτίδα είναι ένα κέντρο επικοινωνίας, προσαρμογής και απασχόλησης του παιδιού, ταγμένη να εξυπηρετήσει τις πρώτες σημαντικές επαφές και ανάγκες του.